ˆ

Wakaty

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2022-09-13
Termin składania dokumentów
2022-09-26 15:00:00
Stanowisko
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 2
Data ogłoszenia
2022-09-13
Termin składania dokumentów
2022-09-26 15:00:00
Stanowisko
Psycholog
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 3
Data ogłoszenia
2022-08-11
Termin składania dokumentów
2022-08-24 15:00:00
Stanowisko
Psycholog
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 4
Data ogłoszenia
2022-08-11
Termin składania dokumentów
2022-08-24 15:00:00
Stanowisko
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 5
Data ogłoszenia
2022-08-11
Termin składania dokumentów
2022-08-24 15:00:00
Stanowisko
Referent ds. księgowości
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 6
Data ogłoszenia
2018-12-11
Termin składania dokumentów
2018-12-27 00:00:00
Stanowisko
koordynator w projekcie realizowanym w ramach RPO WD 2014-2020
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 7
Data ogłoszenia
2018-12-11
Termin składania dokumentów
2018-12-27 00:00:00
Stanowisko
pracownik socjalny w projekcie realizowanym w ramach RPO WD 2014-2020
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 8
Data ogłoszenia
2018-08-14
Termin składania dokumentów
2018-08-31 12:00:00
Stanowisko
Psycholog
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 9
Data ogłoszenia
2018-04-25
Termin składania dokumentów
2018-05-18 12:00:00
Stanowisko
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy
Lp: 10
Data ogłoszenia
2018-03-19
Termin składania dokumentów
2018-04-04 12:00:00
Stanowisko
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Nazwa wydziału ogłaszającego
nie dotyczy

Nawigacja między stronami listy informacji