ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

program pilotażowy "Aktywny samorząd"

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Terminy przyjmowania wniosków

Akapit nr 1 - brak tytułu

Moduł I
09.05.2013-30.09.2013
Moduł II
- wnioski dotyczące I półrocza 2013 r
09.05.2013-30.06.2013
- wnioski dotyczące II półrocza 2013 r.
01.08.2013-30.09.2013

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Strembicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Strembicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-04 12:10:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-04 12:10:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-04 14:10:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3370 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Aktywny samorząd

Akapit nr 1 - brak tytułu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej na mocy porozumienia Powiatu Średzkiego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przystąpiło do realizacji Pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków PFRON. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, a jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
CELE PROGRAMU
 

CEL GŁÓWNY- wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji

 
 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

Przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego

Moduł I
Obszar B

Przygotowanie do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych

Moduł I
Obszary A, C

Umożliwienie aktywizacji poprzez zastosowanie elementów wspierających zatrudnienie

Moduł I
Obszar D

Poprawa szans na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższenie kwalifikacji

Moduł II

W ramach programu w 2013 r. osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach, spełniając następujące warunki:


Moduł I

1. Obszar A:

a. Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (maksymalna kwota dofinansowania 5.000 zł; udział własny wnioskodawcy 15%).

Warunki uczestnictwa:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu ruchu.

b. Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B (maksymalna kwota dofinansowania 2.100 zł, w tym: dla kosztów kursu i egzaminów 1.500 zł, dla pozostałych kosztów 600 zł; udział własny wnioskodawcy 25%).

Warunki uczestnictwa:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcja narządu ruchu.

2. Obszar B:

a. Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (maksymalna kwota dofinansowania: dla osoby niewidomej 30.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 20.000 zł; dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o niepełnosprawności 10.000 zł; dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych i pozostałych osób 5.000 zł; udział własny wnioskodawcy 10%).

Warunki uczestnictwa:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

b. Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (maksymalna kwota dofinansowania: dla osoby głuchoniewidomej 4.000 zł, dla pozostałych osób 2.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia; udział własny wnioskodawcy niewymagany).

Warunki uczestnictwa:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

3. Obszar C:

a. Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (maksymalna kwota dofinansowania 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty maksymalnie do 20.000 zł po opinii eksperta; udział własny wnioskodawcy 10%).

Warunki uczestnictwa:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

b. Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (maksymalna kwota dofinansowania 2.000 zł; udział własny wnioskdawcy nie wymagany).

Warunki uczestnictwa:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.

c. Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji: w zakresie ręki 9.000 zł, przedramienia 20.000 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym 26.000 zł, na poziomie podudzia 14.000 zł, na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 20.000 zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 25.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty po rekomendacji eksperta; udział własny wnioskodawcy 10%).

Warunki uczestnictwa:
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku udzielonego wsparcia.

d. Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, co najmniej na III poziomie jakości (maksymalna kwota dofinansowania - do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3; udział własny wnioskodawcy 10%).

Warunki uczestnictwa:
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku udzielonego wsparcia.

W Zadaniu 3 i 4 maksymalna kwota dla refundacji kosztów dojazdu osoby na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eskperta PFRON na spotkanie z osobą niepełnosprawną - nie więcej niż 200 zł.

4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu lub innego kosztu zapewnienia opieki nad dzieckiem (maksymalna kwota dofinansowania 200 zł/miesiąc, nie więcej niż 2.200 zł/rok; udział własny wnioskodawcy 15%).

Warunki uczestnictwa:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.


Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Maksymalna kwota dofinansowania dla każdego półrocza 2013 r. wynosi:
- dla opłaty za naukę (czesne) - 3.000 zł,
- dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - 3.000 zł,
- dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (np. wydatki dotyczące: zakwaterowania, dojazdów, dostępu do Internetu, uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, wkładu własnego wymaganego zasadami programów Unii Europejskiej):

- osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 800 zł,
- osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 500 zł.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony:
- w przypadku osiągania dobrych wyników w nauce:

- do 25% - średnia ocen 3,50 - 3,75,
- do 30% - średnia ocen 3,76 - 4,00,
- do 35% - średnia ocen 4,01 - 4,50,
- do 40% - średnia ocen powyżej 4,50,

- w przypadku osoby:

- niewidomej - do 20%,
- głuchej - do 25%,
- głuchoniewidomej - do 30%,
- której miejscem zamieszkania jest obszar wiejski - do 10%.

Dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) lub za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być zwiększone w przypadku:
- gdy z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wynika, że zostało ono wydane z więcej niż jednej przyczyny niepełnosprawności, w przypadku:

- dwóch symboli w zakresie przyczyny niepełnosprawności - do 30%,
- trzech symboli w zakresie przyczyny niepełnosprawności - do 40%,

- studiów na kierunkach zamawianych w ramach rządowego programu kierunków zamawianych tj. automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, chemia, energetyka, fizyka / fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiskowa, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, ochrona środowiska, wzornictwo, inżynieria chemiczna i procesowa - do 50%.

Warunki uczestnictwa:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnsoprawności,
- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.


Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
1. w modułach I i II - wymgalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec PCPR,
2. w module II - przerwa w nauce.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
1. Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadania 1 i 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku nastepującego po roku, w którym udzielono pomocy,
2. Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

 Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej od 09.05.2013 do 30.09.2013

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Strembicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Misiuna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-09 10:50:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-09 11:21:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-06 10:29:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3486 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiany w programie pilotażowym "Aktywny samorząd

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ulotka informacyjna w załączniku...

Załączniki

  • Ulotka (DOC, 742 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-03-01 14:58:30 | Data wytworzenia informacji: 2013-03-01

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Strembicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Strembicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-01 14:57:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-01 14:58:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-01 15:58:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3518 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »