ˆ

Zamówienia do 30 000 euro

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-09-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:58:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe nr PCPR 3433/05/2020 na zakup i dostawa fabrycznie nowych środków ochrony osobistej używanych w kontekście; „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Mariusz Wilański

Zmiany z dnia: 2020-08-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:58:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe nr PCPR 3433/05/2020 na zakup i dostawa fabrycznie nowych środków ochrony osobistej używanych w kontekście; „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Mariusz Wilański
14:57:36 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe nr PCPR 3433/05/2020 na zakup i dostawa fabrycznie nowych środków ochrony osobistej używanych w kontekście; „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Mariusz Wilański
14:56:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe nr PCPR 3433/05/2020 na zakup i dostawa fabrycznie nowych środków ochrony osobistej używanych w kontekście; „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Mariusz Wilański
14:56:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe nr PCPR 3433/05/2020 na zakup i dostawa fabrycznie nowych środków ochrony osobistej używanych w kontekście; „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Mariusz Wilański
14:55:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe nr PCPR 3433/05/2020 na zakup i dostawa fabrycznie nowych środków ochrony osobistej używanych w kontekście; „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Mariusz Wilański
14:53:39 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe nr PCPR 3433/05/2020 na zakup i dostawa fabrycznie nowych środków ochrony osobistej używanych w kontekście; „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.
(widoczna od 2020-08-26 00:00:00)
Mariusz Wilański
« powrót do poprzedniej strony