ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej wykonując przepisy wynikające z art. 34 ust. 2 RODO, uprzejmie informujemy, że nastąpiło udostępnienie danych osobowych pracowników i beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej. Dane te znalazły się na serwerze internetowym typu „chmura”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po stwierdzeniu zaistnienia incydentu usunęło z serwera wszystkie dane, które zostały udostępnione. Bezzwłoczna reakcja na stwierdzony incydent spowodowała usunięcie danych przed wykorzystaniem tych danych przez osoby trzecie. Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej tel. 71 396 89 65 bądź pod adresem mailowym: . Dzięki szybkiej reakcji z naszej strony nie przewidujemy żadnych negatywnych konsekwencji dla osób, których dane dotyczą. Za zaistniałą sytuację Dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej serdecznie przeprasza wszystkich, które dane zostały udostępnione.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Misiuna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-28 10:22:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Wilański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-28 10:22:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Wilański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-28 10:22:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2009 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starostwo Powiatowe  z siedzibą przy ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa  Śląska;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
  e-mail lub adresem do korespondencji jest adres administratora.
 3. celem przetwarzania danych realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, w związku z:
- Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
- Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
- Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 
 1. dane udostępnione przez Panią/Pana będą/nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, mogą zostać udostępniane tylko organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 2. administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji;
 4. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, zbierane są dane osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z petentem, wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta.;
 6. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Misiuna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-28 10:21:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Wilański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-28 10:21:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Wilański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-28 10:21:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1994 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »